Konstnärer i samverkan

Danderyds Konstrum

Årsmöte 12 oktober kl 19.00

Härmed inbjuds till föreningen Danderyds konstrums ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2022 – 2023.

Plats: föreningens lokal, Pavven. Viktor Rydbergs väg 29.

Vi har ett tiotal parkeringsplatser vid Pavven men det finns parkeringsmöjligheter vid gymnasiet. Då får man köra upp mot gymnasiet från Vendevägen. Se kartskissen.

Tid: kl 19 00 – senast kl 21 00.

Om du inte kan komma finns möjlighet att lämna fullmakt till ombud. Exempel på fullmakt finns längst bak i inbjudan.

Vi önskar svar om du kommer senast 2022-10-07 till mejladress info@danderydskonstrum.se

Obs!  Vi har flyttat årsmötet cirka en vecka i förhållande till tidigare preliminära datum för att hinna få med inspel från medlemsmötet den 21 sept.

Välkommen!

Leif Ahrle

Ordförande