Konstnärer i samverkan

Danderyds Konstrum

Årsmöte 12 oktober kl 19.00

Härmed inbjuds till föreningen Danderyds konstrums ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2022 – 2023. Plats: föreningens lokal, Pavven. Viktor Rydbergs väg 29. Vi har ett tiotal parkeringsplatser vid Pavven men det finns parkeringsmöjligheter vid gymnasiet. Då får man köra upp mot gymnasiet från Vendevägen. Se kartskissen. Tid: kl 19 00 –…